โปรโมชั่นบัตรเครดิต กสิกรไทย

    เงื่อนไข
  • โปรโมชั่นนี้เป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต กสิกรไทยเท่านั้น
  • ระยะเวลาสำรองที่นั่ง : 1 พฤษภาคม – 31 กรกฏาคม 2555
  • ระยะเวลาเดินทาง : 1 พฤษภาคม – 31 กรกฏาคม 2555
  • เที่ยวบินที่สามารถใช้ได้ : สำหรับเส้นทางภายในประเทศ
  • ส่วนลด 10% จากราคาบนเว็บไซด์ www.bangkokair.com
    (เฉพาะค่าบัตรโดยสารเท่านั้น ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน)


กรุณาใส่หมายเลขบัตรเครดิต 8 หลักแรก บนบัตรเครดิต กสิกรไทยของท่านด้านล่าง เพื่อเข้าสู่หน้าสำรองที่นั่ง :